Emulzní nátěr

Emulzní nátěr slouží k obnově povrchových vlastností vozovek všech druhů.

VIDEO