Sanace trhlin a spár

Cílem ošetřování trhlin a spár je zabránit pronikání vody do podloží. Tím se omezí vznik dalších poruch, zajistí celistvost povrchu a prodlouží životnost vozovky.