Penetrační úpravy

Oprava cest nižších kategorií a účelových komunikací a budování podkladních vrstev v konstrukcích vozovek.